Flydespartel

Hvad er tyndpuds / flydemørtel?

Tyndpuds/flydemørtel er et cementunderlag til viderebehandling eller gulvbelægning. Mørtlen blandes og pumpes ud direkte, hvor belægningen ønskes.